اداره کتب و انتشارات- سال 98
۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
اطلس آناتومی دندان
پدیدآورندگان:
 دکتر عاطفه یوسفی، دکتر محمدحسین نصرتی
  نوع کتاب: گردآوری
  موضوعات: دندان، بافت شناسی، اطلس 
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۷-۱۹-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۲۷ص
   قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
مروری بربرخی روش های تشخیص و مولکولی در میکروب شناسی 
پدیدآورندگان: دکتر بهمن میرزائی، مژگان فرهادی 
  نوع کتاب: گردآوری
  موضوعات: میکروب شناسی مولکولی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۰-۲۱-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۲۱ص
   قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
مداخلات کاردرمانی در اختلالات یادگیری
پدیدآورندگان: شیرین ملکی، امین غفاری
  نوع کتاب: گردآوری
  موضوعات: یادگیری- اختلالات
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۰-۱۸-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۱۶ص
   قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
سیاست گذاری در بهداشت، درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته
پدیدآورندگان: دکتر علیرضا شغلی، دکتر سیدحبیب اله کواری
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: سیاست پزشکی - ایران 
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، انتشارات رویان پژوه
  شابک: ۰-۵۵۴-۴۰۸-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۵۸۰ص
   قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
 نوجوان و جوان آموزش سلامت جنسی آگاهی و توانمندی
  پدیدآورندگان: دکتر پرویز قزلباش، ناهید سرائی 
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: امورجنسی_ آموزش به نوجوانان  
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۹-۱۵-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۸
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۱۶۶ص
   قیمت: ۴۱۰۰۰۰ ریال
   قطع: وزیری
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.17410.39573.fa
برگشت به اصل مطلب