اداره کتب و انتشارات- سال 91
لیست کتب چاپ شده در سال ۹۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/28 | 
  سیستم های هورمونی و تولید مثلی
  نوع کتاب: ترجمه
  پدیدآورندگان: دکتر رضا معصومی، دکتر فرانک شریفی
  موضوعات: هورمون شناسی، غدد مترشحه داخلی، انسان – تولید مثل
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شایک: ۵-۰۰-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۱
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۵۲۶
  قطع: وزیری

 
  اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی
  پدیدآورندگان: شیرازه ارقامی و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: میکروبیولوژی کاربردی و زیست فناوری، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، آلرژی و روماتولوژی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۶-۹۲-۲۹۸۳-۹۶۴-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۱
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۱۵۲
  قطع: وزیری

  شاخص‌های سلامت شهر زنجان
  پدیدآورنده: سقراط فقیه زاده و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: بهداشت عمومی و سیاست های بهداشتی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۶-۰۳-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۱
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۲۱۴
  قطع: رحلی بزرگ
 
  اصول بیوانفورماتیک
  پدیدآورندگان: علی رمضانی و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوع: زیست فناوری
  ناشر: دانشگاه علوم‌ پزشکی زنجان
  شابک: ۴-۱۷۶-۱۰۱-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۱
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۱۶۹۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۳۲۰
  قطع: وزیری

 
  تصمیم گیری الگوریتمیک در بیماری های عفونی
  پدیدآورندگان: افسانه کرمی و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوع: بیماری های عفونی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۷-۶-۹۲۴۷۹-۶۰۰-۹۷۸
  سال انتشار: ۱۳۹۱
  قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۱۹۵
  قطع: وزیری
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.15516.34316.fa
برگشت به اصل مطلب