اداره کتب و انتشارات- سال 94
لیست کتب چاپ شده در سال ۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 
 
  بیوشیمی بالینی
  پدیدآورندگان: مجتبی فتحی و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوع: بیوشیمی بالینی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شایک: ۹۷۸۶۰۰۶۹۳۱۱۰۴
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  تعداد صفحات: ۵۰۴
  قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال
  قطع: وزیری
 
  بدخیمی های خونی (اصول، تشخیص، درمان)
  پدیدآورندگان: یوسف مرتضوی و همکاران
  نوع کتاب: تالیف
  موضوع: خون شناسی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۹۳۱۰۸۱
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۲۷۴ صفحه
  قطع: وزیری
 
 
  مروری بر تازه های ایمونولوژی بیماری های عفونی
  پدیدآورندگان: عبدالرضا اسماعیل‌زاده، رحیم سروری زنجانی
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات :ایمنی شناسی، آلرژی و روماتولوژی، بیماری های عفونی
  ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۹۳۱۰۷۴
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۶۴۶
  قطع: وزیری
 
ارزیابی روان شناختی حافظه
پدیدآورنده: امید ساعد
نوع کتاب: تالیف و ترجمه
موضوعات: مقیاس حافظه وکسلر – دستنامه ها
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی زنجان‏
شابک: ۸-۰۹-۶۹۳۱-۶۰۰-۹۷۸
سال انتشار: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: اول
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۶۴
قطع: وزیری
 

Reading English through science daily  
  پدیدآورندگان: گیتی کریمخانلوئی، بهزاد رهبر
  نوع کتاب: تالیف
  موضوعات: زبان شناسی، زبان انگلیسی
  ناشر: میانکوشک
  شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۶۸۰۳۰
  سال انتشار: ۱۳۹۴
  نوبت چاپ: اول
  قیمت: ۹۹۰۰۰ ریال
  تعداد صفحات: ۱۶۰
  قطع: وزیری

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.15513.34301.fa
برگشت به اصل مطلب